RC Parken

logo

 

 

RC Parkens Modelflyvereglement

 

Modelflyvereglementet er ikke lavet for at drille eller genere nogen på nogen måde, men for at holde sikkerhedsniveauet så højt som muligt. Ønsker du et trykt eksemplar så henvend dig til formanden for flyveklubben

 

Her kommer så reglementet:

RC Parkens Modelflyvereglement

§1

Dette flyvereglement glæder for alle modeller af enhver art der flyves fra RC Parken

§2

Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet

§3

Danske piloter der flyver fra denne plads skal være medlem af

logo

eller tilsvarende udenlandsk organisation, hvortil der er knyttet en ansvarsforsikring

§4

Gæstepiloter skal være i besiddelse af et gyldigt A-certificat

§5

Nybegyndere og besøgende, der gerne vil prøve at flyve er undtaget for § 3 og må derfor indtil de selv kan starte, lande og flyve forsvarligt kun flyve med instruktør. Der flyves da under instruktørens ansvar. Efter 1. flyvning skal man være medlem af RC Parkens Modelflyveklub

§6

Alle der flyver, deres hjælpere og tilskurere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet. Pilotfeltet er derfor ikke oblikatorisk. Der henstilles dog til at dette felt generelt bruges. Denne § gælder også for modellerne i luften

§7

Alle modeller der flyver i RC Parken skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, milieu og luftfartsloven

§8

Alle der flyver fra RC Parken skal følge henstillinger fra modelflyveklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse.

§9

Efter endt flyvning skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer blandt andet at affald, også fra andre, fjernes

§10

Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelflyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler. Dette skal foregå i overensstemmelse med RC Parkens bestyrelse

§11

Den enkelte modelflyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

RC Parkens Reglement

Til RC Parkens Modelflyveklub

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.