RC Parken
RC Parken logo

 

 

Velkommen til RC Parkens Direktion/direktionsreferater

Her på denne side kan du læse referater fra direktionsmøderne.

wing

 

Direktionsmøde d. 6 – 10 – 13


Tilstede ved mødet og fra Skibsklubben var Lars Back – Kurt Bille og Bjarne Fallesen,

og de skal være hjertelig velkommen i RC Parkens Direktionen.

Ligeledes tilstede fra Bilklubben var Per Herman og fra Flyveklubben var Chrstian Lyck

Knud Erik Lund og Eskild Cornelsen.


Køre tårnet skulle gerne males færdig, dette påtager Bilklubben sig, men der mangler

maling til at gøre arbejdet færdig. Bille kontaktes af Eskild ang. maling.


Både broen skulle også nå at blive malet inden vinter, dette arbejde påtager Skibsklubben

sig, og de har fået frie hænder til indkøb af maling og maler grej, farven på broanlægget

bliver en laserende teak farve, som er over i det mørke brune.


Skibsklubben kunne ligeledes fortælle at der vil blive skudt et stort rør under vejen ved

motorvejs søen hvorfra der bliver pumpet vand til RC Parkens sø, man er så fri for at

have slanger liggende over vejen, der har været klager fra nærliggende gårde ang. slangen

som lå på vejen. Kurt fra Skibsklubben har skaffet en meget lang slange fra et vandings-

anlæg som skal ligge fra vores egen sø og op langs grusvejen i hegnet, langs asfaltvejen

vil der fortsat blive brugt brandslanger som ligges i grøften.


Alle tre klubber ønsker at konto nummer fra de forskellige klubber fjernes fra RC Parkens

hjemmeside dette giver problemer for nogle klubber når nye medlemmer melder sig ind

i en af klubberne efter den 1 – 7 hvert år, det er lettere at sende samtlige medlemmer

i RC Parken en opkrævning på det samme beløb, på samme tidspunkt.


RC parkens 3 klubber vil alle arbejde for at kontingentet skal stige med 100 kr. fra

næste år, altså til 700 kr. for aktive, 350 kr. for junior, og 200 kr. for passive medlemmer.

Med alle de udgifter som kommer direktionskassen i møde, såsom regninger til el - vand

kloak og andre uforudsete udgifter kan vi ikke nøjes med den kontingent som vi betaler

på nuværende tidspunkt, og hvor det så også skal siges, at der næsten ingen andre klubber

i hele landet der har de faciliteter som vi har i RC Parken, og der fra foråret 2014 er et

150 kvm. Stort klubhus på vej.


Knud Erik Lund vores kasserer for direktionskassen, arbejder i øjeblikket på om,

det kan lade sig gøre at oprette en konto i Sydbank men i tyskland, så vores tyske

medlemmer slipper for at betale et gebyr på ca. 35 kr. hver gang de skal over føre

kontingentet til en af RC Parkens klubber.


Der er kommet forespørgsel, om det kan lade sig gøre at blive medlem i RC Parken igen,

uden at betale 1200 kr. i indmeldelses gebyr, for gamle medlemmer af RC Parken, som

ikke har været medlem i en af klubberne i 3 til 4 år.


Mvh. Eskild.

 

 

Referat af Direktionsmøde d.2.6.13.

Der bliver arbejdsdage for alle som har lyst til at hjælpe Bilklubben med at opføre det nye
køretårn dato for opstillingen bliver d. 21-22-23 Juni.

Græsslåning rundt om søen på de skrå kanter blev diskuteret, det er endt med at det er en
opgave Bådklubben selv må påtage sig, Bilklubben skal også selv holde sine arealer hvor de
store maskiner ikke kan klippe.

Flyveklubbens nye elever vil frem over blive undervist om Torsdagen fra kl. 19.00
da vil al flyvning dreje sig om at lære nye modelpiloter at flyve, og der vil være en fast stab af instruktører til stede, nye modelpiloter må også godt komme de andre dage, men må da påregne
vente tid da alle jo gerne vil flyve også instruktørerne.

Flyveklubben vil gerne have fjernet volden langs med flyvepladsen, da den kan forsage
turbulens som kan forstyrre landingerne. Bille arbejder på sagen, men det kan blive en længere
proces da det skal indover kommune og kulturarvestyrelsen.

Næste fødselsdagsfest og åbent hus arrangement i RC Parken bliver Lørdag d. 17-8 fra kl. 13.00.
Modelflyveklub Tarp i Tyskland holder åbent hus arrangement Søndag d.18-8 fra kl.13.00.
Så denne weekend må siges at stå i modelflyvnings tegn.

Når der skal afholdes DM for skalabåde og DM i Imack, kunstflyvning i august og september
måned har bådklubben og flyveklubben talt om at leje en toiletvogn med bad i fællesskab,
sådan en kan kun lejes for ca. 10 dage så det passer lige med 2 weekender i træk.

Næste bestyrelses og direktionsmøder afholdes næstegang onsdag d. 3-7-13 en onsdag.
Bestyrelsesmøde kl. 19 og Direktionsmøde kl. 20.

Mvh. Eskild Cornelsen d.14-6-13

 

Referat af direktionsmøde søndag d. 14-4-13

Tilstede ved mødet var Christian – Knud Erik – Per – kim – Tom – Markus og Eskild
Torben havde meldt afbud.

Efter at vi har handlet nye klippere til RC Parken var direktionskassen mere eller mindre tom. Flyveklubben lånte sidste år direktionskassen 5000 kr. de penge har flyveklubben fået igen.
Både Flyveklubben og Bilklubben  blev enige om at overføre 2500 kr. til direktionskassen.
Bådklubben havde ikke noget at byde ind med, men vi blev dog enige med dem om at de
stadig skyldte kontingent til direktionskassen fra sidste års medlemmer 2012, dette skulle dog
være blevet bragt i orden nu.

Angående de nye klippe maskiner har Kim - Kurt - Ejvind og Herman meldt sig som frivillige
til at stå for at klippe græs  i hele RC Parken, men kun de store flader og skråninger ved søen,
smukkeseringer rundt på de forskellige klubarealer står hver enkelt klub selv for.
Hvis der er nogen som kunne tænke sig at  hjælpe det nye klippe team kan de melde sig ved
Kim Holm som både er medlem hos bil og flyveklub.
Vi i direktionen vil så se om det nye klippe team, kan magte opgaven  med så få mennesker,
dette vil blive afprøvet for at skåne de nye klippe maskiner mest mulig, da maskinerne vil holde noget længere med så få deltagere så mulig.
Kim står for at lave en klippe turnus for de implicerede.

Vand pumpning  fra parkeringspladsen skal så stadig gøres af det gamle klippe team.
Det nye klippe team vil blive fritaget  fra at at pumpe vand og andre gøremål som de
ikke  måtte have lyst til at deltage i, nogle goder skal de også have for sådan et stort initiativ.

Der var forslag fra Eskild om at få Harm Mammen renovation til at lever en 800 liter container
til at stå fast i RC Parken, den vil ca. koste  125 kr. pr. tømning og en mindre leje hvis den ikke
bliver brugt tilstrækkelig, det blev dog afvist af bestyrelsen, da der i år  ikke er råd til det.
Dette spørgsmål vil næste år blive taget op igen, så er der måske bedre råd til en container.
Christian har så meldt sig til at bortskaffe alt husholdnings affald.
Brædder og andet bygge affald står hver enkelt klub selv for at bortskaffe.
Per fra bilklubben vil lave plancher vedr. sortering af affald så dåser,  flasker og andet affald
kommer i hver sin affalds sæk.

Der var også forslag om at investere i en kraftig rive til grus arealerne, det blev dog nedstemt,
i år er der ikke råd til at lave flere større investeringer.

 

Vedrørende sprøjtning af diverse arealer, vil det blive gjort med et jordmiddel som holder
ca, 5 måneder, dette vil blive gjort omkring  1 maj når ukrudtet er i vækst.
Når der sprøjtes skal jorden være fugtig og det må ikke blæse.
Der sprøjtes kun engang pr. år med det omtalte middel da det er meget dyrt.

Torben og Jimmy fra flyveklubben vil på den nye havetraktor  lave et el stik med en tænde og slukke kontakt, så den kan bruges sammen med en el sprøjte som kan hægtes bag på havetraktoren.

Jimmy har sponsoreret et stort træk sand og flyveklubben transporten, som så skal bruges
som topdressing og afretning på flyveklubbens græs baner, dette vil blive gjort engang
sidst i april eller først i maj måned.

Mvh. Eskild

 

 

Direktionsmøde søndag den 6. januar 2013

 

Direktionsmøde i RC Parken d.6-1-13

Til stede var Knud Erik – Markus – Torben og Eskild.

Christian var den eneste der meldte fra på grund af arbejde. Markus og Eskild vil prøve på at lave plancher med instruktioner for de forskellige maskiner vi har i parken dvs. pumper – generator og græsklipper.Klippe turnus skal revideres, nogle skal måske slettes fra listen og nye folk skal spørges om de vil være med på det nye klippe hold.

Hvad angår den nye klipper mener jeg, at det i sidste ende er en bestyrelses og direktions beslutning om hvad der skal købes af materiel til parken da de fleste penge er skaffet uden om div. Klubber. På det sidste møde direktionen har holdt er de fleste enige om at det er et udmærket køb til de penge, som på nuværende tidspunkt er til rådighed.

Vi har i bestyrelsen og direktionen snakket om at holde en fælles klubaften over hos Frank Imlau i hans butik, Rc Parkens Shop, det er tænkt som en hygge aften med kaffe og andet, også se på de forskellige varer han har på hylderne, det er ikke nødvendigvis ment, som at man skal købe en hel masse, men at man måske kan få ideer til nye projekter.

Klubaften hos Frank Imlau foregår Tirsdag d. 22-1-2013 kl.19.00 det er alle 3 klubber.

Markus snakkede om at bådklubben gerne ville have en trappe opad volden ved havne anlægget, så også gangbesværede kan komme op over volden.

Man vil prøve at tætne søen med stålplader ved at presse dem ned i volden rundt om havne anlægget, eller måske en anden metode, et eller andet skal der gøres.

Bådklubben blev ligeledes opfordret til at afholde generalforsamling, så den kan få en funktions-dygtig bestyrelse, dette ville Markus arbejde videre med.

Direktionen vil investere i en nøgleboks som er mere sikkert end det nuværende skab.

Der blev også talt om at lave en månedlig klub konkurrence for hver af de 3 klubber, altså flyveklubben den første weekend i en måned, anden weekend bilklubben og tredje weekend bådklubben, det bliver ikke nødvendigvis den bedste der vinder, det drejer sig bare om at deltage elle vinderen får æren.


Næste bestyrelses og direktionsmøde er d. 3-2-2013


Med venlig hilsen og Godt Nytår Eskild Cornelsen.

 

 

 

Direktionsmøde søndag d.5-8-12


Tilstede ved mødet var. Per – Kim – Torben – Tom – Markus – Christian – Eskild
Hans havde meldt fra.
Der blev bl.andet snakket om programmet for den officielle åbningen af Rc parken
tirsdag den 14 august. Bille vil lave en form for program, en slags drejebog for hvordan
opstart efter åbningen af Rc Parken skal forløbe, den kommer på opslagstavlen når
den er klar.
Den store klipper er stadig defekt Hans vil bestille nogle nye stærkere kilremme.
Han er også i gang med at kontrollere om gearet på klippebordet er gået i stykker
Det tror vi dog ikke, men vi må se hvad det ender med.
Kim vil skrive et indlæg til modelflyvning Danmark ang. vores åbning af Rc Parken
Lørdag d. 11-8 kl.10 vil vi gerne afholde en sidste arbejdsdag inden vores officielle
åbning af Rc Parken d. 14 August. Der er flere småting vi skal have gjort, såsom
smukkeseret lidt rundt på pladsen rejst 2 stk. telte, flyttet borde ned på tværbanen
hvor teltene også skal stå. malet skuret færdig.
Bille er vært med rundstykker, med mere, fra kl.10 Kaffe – Te – Vand eller andet tager
man med hjemmefra. Jeg håber på stor deltagelse fra vore medlemmer.
Jeg vil gerne komme med en opfordring til dem som har en plænetraktor, vil i gerne tage
den med ud i Rc Parken en enkelt gang lørdag d, 11-8 så vi kan få klippet græsset fin,
den store klipper er stadig defekt og det tager lang tid med den lille.
Med venlig hilsen Eskild

 




DIREKTIONSMØDE D. 1-7-2012

Tilstede , C lyck. Hans p. Eskild. Per h. Kim h

1 Der er ankommet reservedel til den store parktraktor, og direktionen og hans forventer at klipperen står klar ca. uge 28

2 Der indkaldes til fælles arbejdsdag tirsdag d 17/7 hvor det er skuret der skal males, og det sidste hegn ved skuret der skal monteres, samt diverse småting

3 Der blev talt om vandpumpning fra parkeringspladsen, det er et tidskrævende stykke arbejde

Direktionen foreslår at det vand der kommer til at ligge på parkeringspladsen, ledes til eksisterende dræn

4 Pga. flyvestævne er bilbaner lukket 14.15.16. september, mere info om flyvestævnet senere!

Dato for næste møde er 5-8-2012 kl 14.00


 

 

DIREKTIONSMØDE 3-6-2012

Tilstede var Eskild- Per h- Torben m- markus- kim

1 direktionen får forevist tegninger af køretårne som rcparken vil bygge, og de er flotte

der er nogle mangler som bliver påpeget, og de bliver givet videre til bestyrelsesformanden!

2 vores store parktraktor er defekt, med knækkede motorophæng, og direktionen henstiller til , at
der ikke køres med den inden det er lavet, traktoren transporteres til Jimmy , hvor Hans og Jimmy ,
vil lave nye motorophæng så hurtigt som muligt, indtil det er gjort , er den lille havetraktor , vores
eneste mulighed for at klippe græs, den virker med er ikke optimal, der må i nærmeste fremtid
arbejdes på at skifte den lille klipper ud med en bedre !
3 der er blevet sprøjtet for ukrudt de steder hvor det var nødvendigt, og der bliver igen sprøjtet , når
der er behov derfor!
4 Arbejdsdag d 16-6-2012 er for alle 3 klubber, der skal laves hegn ved 1-10 området, og rettes kanter
ved landingsbanen

Direktionen henstiller til at der ikke må leges imens der arbejdes, så hvis du ikke vil hjælpe, bedes
du blive hjemme!!

Vi starter kl 10.00 med rundstykker i skuret , medbring selv kaffen!

Dato for næste møde er 1-7-2012

 

 

DIREKTIONSMØDE 13-5-2012


Tilstede var, Eskild, C. Lyck, T. Møller, Kim Holm
1. Der er ikke blevet sprøjtet for ukrudt, Lyck og kim tager sig af det når den store park traktor er klar til opgaven
2. Der kommer snart en indkaldelse til generel arbejdsdag, vi afventer at flyveklubben holder bestyrelses møde, før vi offentliggør en dato, der er flere små opgaver der skal laves, og der skal laves hegn ved 1-10 banen, som også skal bruges som læhegn ved klubskuret
3. Bilklubben er klar til stensamling, på largescale offroadbanen, når vejret og tiden tillader det , vil Kim og Per udføre arbejdet, med maskine som rcparken sponsorere lejen af !
4. Det indskærpes at vi alle, holde øje med klippe/pumpe kalenderen, så græs/vand ikke bliver for voldsomt, har man ikke tid, så finder man selv en afløser!
5. Dato for næste møde er 3-6-2012
Venligst kim

 

Møde afholdt den 15.04.2012

 

DIREKTIONSMØDE 15-4-2012

1. tilstede var k holm, t møller, c lyck, h petersen, markus, eskild, p hamann

2. vores kassere hans, henstiller til klubberne at det er tid til at betale til direktionens arbejde

bilklubben/kim overføre snarest det skyldige beløb!

3. det store emne i dag er pumpning af vand ved regnvejr!

Flere medlemmer har haft bøvl med at få startet den store pumpe, hans har derfor lagt en
dykpumpe i brønden, så man kan hente generatoren , og pumpe vand på den måde

Det er ønskeligt at vi får gravet en buffertank,så den store pumpe kan køre i længere tid, som det
er nu , kan man pumpe i 30 min, for at vente en times tid på at vandet igen løber til pumpen, for
igen at pumpe i kort tid, det er ikke optimalt, med en buffertank, vil det være muligt at kunne
pumpe alt vandet på 1 gang uden unødig ventetid!

Den store pumpe , blev flyttet til det lille vandhul, ved flagstangen , og et pumpeforsøg blev lavet ,
med godt resultat, hvis det skal være optimalt, vil der skulle graves et rør fra vores nuværende
pumpested til vandhullet , så vandhulet bliver buffertank, lyck ser på mulighederne derfor!

4. slangerne til den store pumpe , er meget utætte, og det er ønskeligt at de bliver udskiftet med
nogle der er tætte

5. det er ved at være tid til ukrudtsbekæmpelse, lyck taler med peter heisel ang. sprøjten til
havetraktoren!

6. bilklubben , har lavet ekstra dræn på offroadbanen, og vil d 1 maj have arbejdsdag hvor der vil blive
lavet finish arbejde på offroadbanen

7. eskild har lagt ny beklædning på taget af skuret , og når vejret tillader det , vil arbejdet blive
færdiggjort

8. flyveklubben , mangler græsfrø til striben langs landingsbanen, lyck ser hvad der kan gøres ved det!

9. hans har lavet service på vore klippemaskiner, så de skulle være klar til græsklipning

10. lyck har skaffet en postkasse til kvitteringer til benzin/diesel, den bliver snarest opsat i skuret!

11. dato for næste møde er søndag d 13-5-2012 kl 14 lige efter betyrelses mødet!

Mvh kim

 

Møde afholdt den 04-03-2012

Direktionsmøde rcparken 4-3-2012

1. tilstede var , k holm, t møller, c lyck, tom, p hamann, markus, samt eskild


2. fra bestyrelsen, får direktionen at vide , at køretårne er der styr på og vi ser lidt billeder, glæd jer!!


3. arbejdsdag lørdag d 17 marts kl. 10.00 arbejdsopgaver er som følger, oprydning , og bortkørsel at byggeaffald, i hjørnet ved bilklubben, hegnet ved det gamle tissested skal fjernes , da vi nu har toilet i skuret!!. Ved kanten af landingsbanen, skal jorden forberedes til græssåning. Og så skal hele rcparken, ha en oprydning!

Da christian ikke kan komme , har vi derfor ikke traktor/vogn til rådighed, så vi får behov for et par trailere, til at køre træstumper / jernskrot på genbrugspladsen medbring venligst trailere og handsker

Til opgaven ved landingsbanen er det behov for skovl og river , medbring venligst skovl og rive

Vi vil på sammenskudsbasis , sørge for morgenmad til de tilmeldte de vores forummer!

Mere derom på forummerne


4. Eskild har bestilt materialer til at tætne tag på skuret, det vil blive gjort på arbejdsdagen!


5. på bilklubbens forum står der at onroadbanen er lukket, bilklubben forklare at grunden dertil er, ingen fremmede skal køre forgæves efter en bane man tror er klar til kørsel, med tårn osv.

Bilklubbens medlemmer ved at der er åbent for hyggekørsel på asfalten

Næste direktionsmøde er pga, påsken skubbet til søndag 15-4 kl 13.45

Mvh kim holm

 

Møde afholdt den 05-02-2012

 

Referat direktionsmøde 5-2-2012

Tilstede var: Eskild, Torben m, C. Lyck, Markus, Kim, Hans, Per

Afbud: Tom Christensen

 1. 1. Klippeordning. der diskuteres frem og tilbage, alle 3 klubber skal involveres i klipningen af græsset i hele rcparken, Ralf har lavet en liste og det vedtages at vi følger den , med flere folk på listen er det fra i år HELE parken der skal græsklippes, dog undtaget græsset inde på largescale offroad . listen fra Ralf vil blive offentligt gjort i god tid inden klippe sæsonen starter.
 2. 2. Pumpe turnus, direktionen vedtog, at lade pumpe ordningen følge klippe ordningen, dvs. at har du klippe turnus, er det også dig der skal sørge for at der ved regn , bliver pumpet vand!

de der ikke kender at bruge pumpen, kan kontakte en af de vagthavende , for instruktioner

 1. 3. Der blev snakket om hvordan vi holder søen flot og ren for ukrudt , som den er nu.

Vi blev enige om at søens folk selv står for opgaven, med hjælp fra de frivillige der ønsker at give en hånd

 1. 4. Der blev snakket om vedligehold af de områder hvor der ikke er græs, dvs. ukrudts bekæmpelse

da ukrudt skal være i vækst er det ikke noget der kan gøres forebyggende, c. lyck og kim tager sig at det når det begynder at blive grønt!!

 1. 5. Dræn på ls offroad, Dirk og Sven har en plan for hvordan de vil lave yderligere dræn, så offroadbanen bliver brugbar hele sæsonen, opdatering kommer til næste direktionsmøde!
 2. 6. Vedligehold af offroadbanen, bilklubben laver på deres kommende bestyrelses møde en plan for vedligehold af offroadbanen, den fremlægges til næste direktionsmøde!!
 3. 7. Der blev talt om forårs klargøring op til standerhejsningen, og der er indkaldt til generel arbejdsdag for alle klubber lørdag d17 marts, vi starter med rundstykker kl.10 og fordeler opgaverne

C.Lyck tager en tipvogn med , så vi kan få ryddet op nede i hjørnet ved offroadbanen (lossepladsen)

 1. 8. Der laves billede instruksioner/manualer til hele rcparkens maskinpark Eskild/Hans/Markus påtager sig opgaven med at lave disse
 2. 9. Der blev talt en del frem og tilbage ang. Brændstof til klippere mdv. Det blev vedtaget , at den der er færdig med at klippe, tanker klipperen op, og er der ikke noget brændstof i dunken, hentes der noget!, kvitteringen kan man så maile en kopi af , sammen med sit kontonummer og sende den til kassere Hans Petersen, som så hurtigst muligt vil overføre beløbet man har tanket for, derefter skal man smide den originale kvittering i postkassen i skuret , som bliver opsat inden klippestart
 3. 10. Renhold af klubskur . der ophænges Instrukser , som skal følges!
 4. 11. Hans p. sørger snarest muligt for at kileremmen på kosten bliver monteret.
 5. 12. Hans p. sørger inden klippestart for at der er lavet service på alle klippe maskinerne i rcparken
 6. 13. De 2 store sten som ligger ved klippeskuret, flytter C. lyck op til indkørslen , så vores græs ved indgangen til parken ikke bliver mindre!
 7. 14. Taget på klubskuret er utæt, Eskild har en plan til at få det tætnet, planen vedtages og direktionen betaler for opgaven!
 8. 15. C. lyck vil i samarbejde med Bille/elektrikker grave kabler ned i rcparken så hurtigt det er muligt
 9. 16. Det vedtages , at de 3 klubber selv sørger for at invitere vore naboklubber , til de arrangementer der er i rcparken i år

direktionen henstiller til at når en af rcparkens klubber har et arrangement, er medlemmer fra de 2 andre klubber velkomne , men at det er den klub der har arrangement der må lege

dvs, at til skibsklubbens arrangement 12 maj flyves / køres der IKKE . af sikkerheds hensyn

 1. 17. Direktionen henstiller til at der på dagen for standerhejsningen, tages meget hensyn til hinanden

skibsfolket bør denne dag sejle fra havneanlægget , så vi ikke får nogle dumme episoder ved overflyvning i forbindelse med landinger!

Dato fro næste direktionsmøde 4 marts kl,, 13.30 i rcparken


mvh kim holm

wings

 

Møde afholdt 11-12-2011:

                                                                                                                                                   Svejrup d. 11-12-2011

Referat af direktionens konstituerende møde hos Bille i sønderhav
Tilstede var , Bille, Eskild, Tom,Per, Torben m, Kim, Hans p.
Første punkt på dagsordenen var valg af adm. direktør for direktionen, valget faldt efter opfordringer fra flere medlemmer på Eskild Cornelsen
Som vice direktører blev valgt Tom Christensen og Per Hamann
Kassere er Hans Petersen . sekretær Kim Holm
Øvrige medlemmer i direktionen er: Christian Lyck, Torben Møller og Markus Andersen
Torben bestiller visitkort til alle direktionsmedlemmer
Det blev vedtaget at i fremtiden, skal alle direktions medlemmer, bære deres mærkater synligt , der er blevet bestilt caps til tom og hans
Direktionen fik adgang til rcparkens kalender, og vil i fremtiden ligge arrangementer på kalenderen
Bille og Eskild vil inden  jul besøge rcparkens naboer med en julegave fra rcparken
Direktionen, besluttede at flytte dagen for direktionsmødet til den første søndag i måneden hver gang klokken 13,møderne vil blive afholdt i rcparken, blandt andet for at medlemmerne i klubberne har mulighed for at møde direktionen i rcparken
Der vil blive arbejdet på at direktionen får en postkasse i skuret, som kan benyttes til kvitteringer og hvad man ellers har af ting som direktionen skal tage sig af
Standerhejsning vil i 2012 blive d 1-4-2012 kl.13.00, klubberne inviterer naboklubberne!
Datoen for den officiele åbning af rcparken er tirsdag d14-8-2012 byrådet og pressen vil blive inviteret
Hans (kasseren) indskærper at der skal være kvitteringer på alt hvad man vil have refunderet af blandt andet brændstof udgifter, husk at få godkendt/bevilget indkøb af direktionen ud over brændstof!
Bille fortalte direktionen om hvad der var planlagt af investeringer i 2012, og det ser ud til at vi i 2012, kommer langt i vores planer for rcparken, fra direktionen et stort TAK, til Bille, for hans engagement i rcparken, uden Bille ville vi ikke være kommet langt!!
Næste møde i rcparkens direktion bliver søndag d 5-2-2012 klokken 13 i rcparken
Venligst
Kim Holm
Glædelig jul og godt nytår til alle

 

 

Home

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.