RC Parken

logo

 

Når flere end to mennesker samles er det altid godt med lidt regler. Disse regler er ikke for at genere folk, men mere for at det hele skal glide så glat som muligt.

 

RC Parkens reglement

§1

Disse regler glæder for alle der opholder sig i RC Parken

§2

Ingen af disse regler må stå i vejen for sund fornuft og opførsel der stemmer overens med god opførsel og skik

§3

Alle der færdes i RC Parken skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet

§4

Alle der færdes i RC Parken skal medvirke til at god ro og orden hersker. Løse hunde må ikke færdes i RC Parken. Børn skal være under kontrol af voksne

§5

Biler skal parkeres på de dertil indrettede steder. Plads til telte og campingvogne bestilles og tildeles på tlf. 0045 7460 8525 mellem kl. 09.00 og kl. 11.00

§6

Alle der færdes i RC Parken skal følge henstillinger fra de enkelte klubber/foreninger, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse.

§7

Modeller der bruges i RC Parken skal overholde gældende love for støj og miljø

§8

Efter endt "legedag" skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer at affald, også fra andre, fjernes

§9

Ved særlige lejligheder kan RC Parkens klubber, foreninger, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler, der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler. Dette skal foregå i overensstemmelse med bestyrelsen

§10

Den enkelte modelklub (modelforening), RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

 

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.