RC Parken

 

 

logo

 

 

RC Parkens Modelskibsreglement

 

Modelskibsreglementet er ikke lavet for at drille eller genere nogen på nogen måde, men for at holde sikkerhedsniveauet så højt som muligt. Ønsker du et trykt eksemplar så henvend dig til formanden for modelskibsklubben

 

Her kommer så reglementet:

 

RC Parken Paragraf 276.jpg

RC Parkens modelskibsreglement

§1
Dette modelskibsreglement glæder for alle modeller af enhver art, der sejler på RC Parkens modelskibssø


§2
Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet


§3
Personer, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal være ansvarsforsikrede


§4
Alle der sejler med modeller, deres hjælpere og tilskuere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet


§5
Alle modeller, der sejler i RC Parken, skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, miljø og søvejsreglerne


§6
Alle, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal følge henstillinger fra modelskibsklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse


§7
Er man færdig med at sejle på RC Parkens sø skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer at affald, også fra andre, fjernes


§8
Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelskibsklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler


§9
Den enkelte klub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

RC Parkens Modelskibsklub

logo modelship

RC Parkens bestyrelse
Bestyrelsen


golden wings

Ønsker du at vide mere eller blive medlem så kontakt formanden

Formand:

Lars C. Ruwald

tlf 0045 4053 2112

lars@ruwald.com

 

Tilbage til forsiden

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.