RC Parken

 

 

RC Parken logo

 

Here are the rules of order you have to follow if you would like to sail in "RC Parken". They are in danish but we are more than willing to translate and explain them to you

 

The rules of order are not made for anoying people but simply to maintain safety and comfort for everyboby

Here the are:

 

LOGO

RC Parkens modelskibsreglement

§1
Dette modelskibsreglement glæder for alle modeller af enhver art, der sejler på RC Parkens modelskibssø


§2
Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet


§3
Personer, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal være ansvarsforsikrede


§4
Alle der sejler med modeller, deres hjælpere og tilskuere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet


§5
Alle modeller, der sejler i RC Parken, skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, miljø og søvejsreglerne


§6
Alle, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal følge henstillinger fra modelskibsklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse


§7
Er man færdig med at sejle på RC Parkens sø skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer at affald, også fra andre, fjernes


§8
Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelskibsklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler


§9
Den enkelte klub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

RC Parkens Modelskibsklub
Lars C. Ruwald

        wings

 

RC Parkens bestyrelse
Bestyrelsen

        wings

 

back to the top

back to the frontpage

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.