RC Parken

logo

 

Here are the rules of order you have to follow if you would like to fly in "RC Parken". They are in danish but we are more than willing to translate and explain them to you

 

The rules of order are not made for anoying people but simply to maintain safety and comfort for everyboby

Here the are:

RC Parkens Modelflyvereglement

§1

Dette flyvereglement glæder for alle modeller af enhver art der flyves fra RC Parken

§2

Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet

§3

Piloter der flyver fra denne plads skal være medlem af

RC Unionen

eller tilsvarende udenlandsk organisation, hvortil der er knyttet en ansvarsforsikring

§4

Gæstepiloter skal være i besiddelse af et gyldigt A-certificat

§5

Nybegyndere og besøgende, der gerne vil prøve at flyve er undtaget for §§ 2 og 3 og må derfor indtil de selv kan starte, lande og flyve forsvarligt kun flyve med instruktør. Der flyves da under instruktørens ansvar

§6

Alle der flyver, deres hjælpere og tilskurere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet. Pilotfeltet er derfor ikke oblikatorisk. Der henstilles dog til at dette felt generelt bruges. Denne § gælder også for modellerne i luften

§7

Alle modeller der flyver i RC Parken skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, milieu og luftfartsloven

§8

Alle der flyver fra RC Parken skal følge henstillinger fra modelflyveklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse.

§9

Efter endt flyvning skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer blandt andet at affald, også fra andre, fjernes

§10

Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelflyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler

§11

Den enkelte modelflyveklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

 

back to the top

back to the frontpage

to the rc-airplane club

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.