RC Parken

 

 

logo modelship

 

Vorschriften des Modellbootvereins

 

Die Vorschriften sind nicht dazu da um gute Leute zu ärgern aber da um die Sicherheit zu beachten.

 

Hier sind sie, allerdings in dänish. Wir erklären sie gerne für dich

 

 

LOGO

RC Parkens modelskibsreglement

§1
Dette modelskibsreglement glæder for alle modeller af enhver art, der sejler på RC Parkens modelskibssø


§2
Ingen af disse regler må stå i vejen for sikkerheden i en given situation eller et undgåeligt havari hvis dette kan gøres ved at overtræde reglementet


§3
Personer, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal være ansvarsforsikrede


§4
Alle der sejler med modeller, deres hjælpere og tilskuere skal opføre sig efter "bonus pater familias" princippet


§5
Alle modeller, der sejler i RC Parken, skal overholde gældende lovgivning. Herunder støj, miljø og søvejsreglerne


§6
Alle, der sejler med modeller på RC Parkens modelskibssø, skal følge henstillinger fra modelskibsklubben, direktionen eller bestyrelsen. Dette kan for eksempel ske ved opslag relevante steder eller ved personlig henvendelse


§7
Er man færdig med at sejle på RC Parkens sø skal det benyttede område forlades ryddeligt og pænt. Dette indebærer at affald, også fra andre, fjernes


§8
Ved særlige lejligheder kan RC Parkens Modelskibsklub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse udstede midlertidige regler der så gælder i stedet for, eller supplerer disse regler


§9
Den enkelte klub, RC Parkens direktion eller RC Parkens bestyrelse kan udstede sanktioner mod enkelte eller flere personer. Dette kan foregå mundtlig, skriftlig eller begge dele

1. Vorsitzender:

Lars C.Ruwald

      Blue wings

 

 

e-mail: lars@ruwald.com

tlf.:0045 4053 2112

 

Zurück zur Vorderseite

Home

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.